Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, Kontrahentów w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z procesem sprzedaży.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma MOTO DUCH S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zabłudowskiej 1, 15-580 Białystok, NIP: 9662128028
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi -ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika , Kontrahenta, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. MOTO DUCH S.C.  zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, Kontrahenta .
  6. Dane podane przez Użytkownika, Kontrahenta są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego zamówienia np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  7. Dane osobowe pozostawione w MOTO DUCH S.C. nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Do danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, Kontrahentów przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je udostępniła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności firmy MOTO DUCH S.C. , na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane kontaktowe znaleźć można na stronie motoduch.pl
Menu